AB Komisyonundan Türkiye Raporu

33. Fasıl, Mali ve Bütçesel Hükümler faslı olarak adlandırılmaktadır. Bu fasıl, Türkiye AB üyesi olduğu takdirde Türkiye’den AB bütçesine aktarılacak mali kaynaklarla ilgilidir. Üyeliğin akabininde AB’ye aktarılacak mali kaynaklar: Gümrük, tarım ve şeker vergileri; üye devletlerin KDV gelirleri ve gayri safi milli hasılanın bir kısmı şeklinde özetlenmektedir.

AB Komisyonundan Türkiye Raporu

33. Fasıl, Mali ve Bütçesel Hükümler faslı olarak adlandırılmaktadır. Bu fasıl, Türkiye AB üyesi olduğu takdirde Türkiye’den AB bütçesine aktarılacak mali kaynaklarla ilgilidir. Üyeliğin akabininde AB’ye aktarılacak mali kaynaklar: Gümrük, tarım ve şeker vergileri; üye devletlerin KDV gelirleri ve gayri safi milli hasılanın bir kısmı şeklinde özetlenmektedir.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:31
AB Komisyonundan Türkiye Raporu

Bu kaynakların ödenek olarak AB bütçesine akktarılmasına dayanmakta olan hususlar 33. Fasıl kapsamındadır. Üye devletlerden belirtilen kaynakları eksiksiz olarak hesaplaması, teminini sağlaması ve bu kaynakları gözlemleyebilme yetkinliğine sahip olmaları beklenmektedir. Bu husus, bağlayıcılığa sahiptir ve iç hukuka aktarılması zorunluluğu söz konusu değildir. Müktesabat üyeliğin başlaması ile yürürlüğe girmektedir.

33. Faslın Tanıtıcı Tarama Toplantısı 6 Eylül 2006 ve Ayrıntılı Tarama Toplantısı 4 Ekim 2006 tarihinde yapılmıştır. İlginçtir ki 26 Haziran 2017 tarihinde dönemin Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bu fasılın üyelik ile doğrudan ilgisi olması gerekçesiyle izin vermeyeceğini açıklamış ve bu fasıl ile birlikte diğer dört faslı veto etmiştir (11.Tarım ve Kırsal Kalkınma, 17. Ekonomik ve Parasal Politika, 22.Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, ve 35. Kurumlar Fasılları dahil olmak üzere). AB Bakanlığınca belirtildiği üzere, bu fasıl 18 Mart 2016 tarihinde tekrar görüşmelere açılmıştır.

Raporda, Türkiye'nin bu fasıla ilişkin finans, gayri safi milli hasıla ve bütçe hükümlerinde bir takım hazırlığının mevcut olduğu ve AB standartlarında bir takım ilerlemeler kaydettiğine yer verilmiştir. Türkiye'nin gümrük birliğine ilişkin maddeler, AB ile benzer standartları yasalar ve uygulamalar baz alındığında yakalamış bulunmaktadır. Vergilerden elde edilecek olan gelirler özelinde ise Türkiye'nin hesaplamalarını daha özenli ve detaylı olarak yapması tavsiye edilmektedir. Türkiye'nin AB bütçesine makul bir katkı yapması, hesaplamalara hile karışmaması ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca, kayıt dışı ekonominin önlenmesi de bu konuda büyük bir önem arz etmektedir. Fakat bu fasılın gereklerini yerine getirecek yönetimsel ve uygulamaya ilişkin hususlarda Türkiye'nin operasyonel koordinasyon yapısını güçlendirmesi elzemdir. Yönetimsel kapasitesin güçlendirlmesi, uygulamada ilerleme kaydedilmesi için gerekli görülmektedir.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol