ağrıda 5 bin kişiye istihdam etiketi için sonuçlar