İnsanlar Ekonomik Durumlarından Umutlu Değil

Yapılan araştırmalara göre mutsuz insanların sayısı mutlu olanlara göre çok daha fazla.

İnsanlar Ekonomik Durumlarından Umutlu Değil

Yapılan araştırmalara göre mutsuz insanların sayısı mutlu olanlara göre çok daha fazla.

İnsanlar Ekonomik Durumlarından Umutlu Değil
25 Şubat 2019 - 10:48

Yapılan araştırmalara göre yaşam memnuniyeti azaldı.insanlar hem maddi durumlarından hem de ekonomik kaygılardan dolayı geçmişeoranla daha az o mutlu olduklarını söylüyor.

 Mutlu olduğunusöyleyen insan sayısı %53’ lere kadar geriledi. önceki yıl bu rakam %58'di.mutsuz olduğunu söyleyen insan sayısı ise yüzde 11 den yüzde 12’ ye kadarçıktı. TÜİK Araştırma Merkezi yapmış olduğu anketlerde 2017 yılında erkeklerin%53'ünün 2018 yılında %49'unun mutsuz olduğunu tespit etti.

Kadınlarda ise yüzde 62'den %52’ ye kadar mutlu olma oranıdüşüş gösterdi. yapılan araştırmaya göre evli bireylerin evli olmayanlara göredaha mutlu olduğu ortaya çıkıyor. mutlu olduğunu beyan eden evlilerin oranı2018 de yüzde 56 iken evli olmayanların ise oranın %46 seviyelerinde kaldı.

İnsanlar kendilerine en fazla ailelerinin mutlu ettiğinidüşünüyor. Böyle düşünenlerin oranı yüzde 74 olurken yüzde 12 ile çocuklar 100de 3,6 eş yüzde üç kendisi olarak sıralanabilir. kendilerini en çok sağlıklıolmanın mutlu ettiğini söyleyen insan sayısı ise yüzde 69.

Birçok insan kendini geleceğinden umutlu değil o yüzden demutsuzluk oranları çok daha fazla oluyor. Kendi geleceklerinden umutluerkeklerin yüzdesi 7’1 lere kadar düşmüş durumda.

YORUMLAR

  • 0 Yorum