Girişimcilik Destek Programı Nedir? (Nasıl Başvurulur?)

Girişimcilik destek programı hakkında merak ettiklerinizi, başvuru şartlarını ve gerekli evrakları yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Girişimcilik Destek Programı Nedir? (Nasıl Başvurulur?)

Girişimcilik destek programı hakkında merak ettiklerinizi, başvuru şartlarını ve gerekli evrakları yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Girişimcilik Destek Programı Nedir? (Nasıl Başvurulur?)
24 Aralık 2018 - 23:00

Girişimcilik destek programları Kosgeb tarafından uygulanmaktadır. Bu program ile ekonomik kalkınma ve istihdam gibi sorunların çözülmesinde temel faktör olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Verilen bu hibeler ile başarılı işletme kuruluşlarının arttırılması da hedeflenmektedir.
Devlet çalışlı alanlarda istihdamı arttırabilmek ve kişileri yeni girişimler için teşvik edebilmek adına bazı destekler sunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de girişimcilik destek programıdır. Bu programdan yararlanabilecek kişiler ise şunlardır:

  • Girişimciler,
  • Küçük ve orta ölçekli işletmeler,
  • İşletmeci kuruluşlar
Program kapsamında yer alan desteklerden bir tanesi yeni girişimci desteğidir. Bu programa, uygulamalı girişimcilik eğimini tamamlayan ve İŞGEM’de yer alan tüm işletmeler başvurabilmektedir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi


Bu eğitim girişimcilik becerilerinin arttırılması için verilmektedir. Eğitimin kapsamında hedeflenen şeyler ise:
  • Girişimcilere iş kurma ve yürütme konularında bilgi verme,
  • Girişimcilik süresi içerisinde kendi sorumluluklarının neler olduğunu öğretme,
  • İş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanma.
Bu eğitimler Kosgep tarafından verilebildiği gibi üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında da girişimcilik dersleri sunulmaktadır. Kosgeb’in eğitiminden faydalanmak isteyen kişiler gerekli evrakları sağlamasının ardından e devlet uygulamalı girişimcilik eğitim başvurusu yapılabilmektedir.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Girişimciliğin yaygınlaşması için Kogseb destek vermektedir. Bu desteklerden bir tanesi de İŞGEM desteğidir. İŞGEM desteği, belediyeler, özel idareler, meslek kuruluşları tarafından münferiden ya da müştereken kurulacak bir işletmeci kuruluş vasıtası ile KOBİ’lere verilmektedir.

Bu program kapsamında işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ofis ekipmanı ve hizmetleri sunmak için kurulması planlanan kuruluş ve işletmenin giderlerinin karşılanabilmesi için destekler sağlanmaktadır. 

Bu destekler, bina tadilatı, mobilya donanımı, personel gideri ve küçük tadilat gibi giderlere verilmektedir.

Kosgeb Girişimcilik Destekleri Başvuruları

Yeni girişimcilik desteği ve uygulamalı eğitim desteği başvuru formlarına e devlet üzerinden edinilip, doldurulmaktadır. İş geliştirme merkezi desteğin başvuru formuna ise Kosgeb’in internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca Kosgeb’in internet sitesinde bilgi formaları da bulunmaktadır.

Hibe desteklerinin ne kadar olduğuna ve mevzuat değişikliği olup olmadığına dair bilgi Kosgeb’in internet sayfasından öğrenilebilmektedir.

Finans365.com Özel İçerikYORUMLAR

  • 0 Yorum