PTT KPSS'siz En Az 3 Bin 500 Lira Maaşla 55 Bin Personel Alacak!

PTT 55 bin kişi alımı için yeni açıklamada bulundu. PTT personel alımı için başvurularda bu sefer KPSS şartı aranmayacak. Detaylar haberimizde...

PTT KPSS'siz En Az 3 Bin 500 Lira Maaşla 55 Bin Personel Alacak!

PTT 55 bin kişi alımı için yeni açıklamada bulundu. PTT personel alımı için başvurularda bu sefer KPSS şartı aranmayacak. Detaylar haberimizde...

PTT KPSS'siz En Az 3 Bin 500 Lira Maaşla 55 Bin Personel Alacak!
09 Aralık 2018 - 17:51

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yapmış olduğu açıklamada personel alımı yapılacağını duyurdu. PTT personel alımı için bekleyen kişileri sevindiren açıklamada PTT maaşları için en az 3 bin 500 lira uygulanacağı müjdesi verildi. 

PTT Genel Müdürü Bozgeyik "55 Bin Kişi Alacağız" 

Kenan Bozgeyik yapmış olduğu açıklamasında Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları yapılacak olan 2023 yılına kadar PTT bünyesinde görevlendirilmek üzere 55 bin personel alımında bulunacaklarını duyurdu.

Bozgeyik açıklamasında "Hep birlikte önümüzdeki süreç içerisinde 40 bin kişi olan çalışanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kişiye çıkaracağız. Nasıl 40 bin kişilik çalışanımızı 100 bin kişiye çıkarıyorsak ekonomimizi de aynı şekilde büyüteceğiz" dedi. 

PTT Başvuru 2019 Şartları Neler?

Şu anda PTT personel alımı için bir başvuru koşulları henüz açıklanmadı. Ancak daha önce yapılan açıklamada aranılan şartlardan sadece KPSS şartının kaldırılması bekleniyor. Yani diğer koşulların aynı kalacağı belirtiliyor. 

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

Finans365.com

YORUMLAR

  • 16 Yorum