Danıştay Botoksu SGK Kapsamına Aldı

Danıştay botoks kararını açıkladı

Danıştay Botoksu SGK Kapsamına Aldı

Danıştay botoks kararını açıkladı

Danıştay Botoksu SGK Kapsamına Aldı
08 Kasım 2017 - 17:05

Danıştay botoks kararını açıkladı. Karara göre botoks SGK kapsamınsa yer alacak.

Hiperhidroz (Aşırı terleme) rahatsızlığı nedeniyle botoks tedavisi olan emekli öğretmenin, tedavi masraflarını karşılamayan SGK aleyhinde açtığı davayı kazandığı belirtildi.

Rapor Olmasına Rağmen Kurum Ödeme Yapmadı

Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Hatemoğlu'nun avukat olan kızı Gülçin Buluk'un yapmış olduğu açıklamasında, babasının 2004 yılında aksiler hiperhidroz (aşırı terleme) hastalığı için etkili olan botoks (Botulismus toksini Tip A) tedavisine başladığını, yılda 1 kere uygulanması gereken bu tedavi için 2004 ve 2005'te Emekli Sandığından ödeme yapıldığını aktardı.

2008 yılında emekli öğretmen İsmail Hatemoğlu tarafından yapılan başvuruda, Sağlık Uygulama Tebliği'nde belirtilen "hekimler tarafından botoks uygulamasının zorunlu olduğunu belirtir heyet raporu" alınmış olmasına rağmen, kurumca ödeme yapılmadığını aktardı.

Kurum Reddetti

Gülçin Buluk, 2008 yılının Mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurarak, tedavi masraflarının karşılanmasını talep ettiklerini, kurumun, "Botulismus toksininin (botoks) hangi tanılarda ödeneceğini katalog olarak sayılı bir şekilde yayınladık. Sizin rahatsızlığınız bu tanılardan değil" şeklinde yanıt vererek, talebi reddettiğini belirtti.

Reddedilen Talep Üzerine Danıştay'a Başvuruldu

Reddedilen talep üzerine Gülçin Buluk, aşırı terleme hastalığına ilişkin tedavi masrafının ödenmesi yolunda yaptıkları başvurunun reddine dair işlem ile bu işlemin dayanağı olan SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nin, Botulismus Toksini Tip A (botoks) maddesinin eksik düzenlendiği gerekçesiyle maddenin iptali" için Danıştay'a başvurduklarını ifade etti. Danıştay 11. Dairesinin, 2010 yılında Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesinin iptaline karar verdiğini, SGK'nın Danıştay'ın kararı sonrasında temyiz yoluna başvurduğunu dile getirdi.

Danıştay Kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, 11. Dairenin kararını onadığını, kurulun karar düzeltme yoluna başvuran SGK'nın talebini geçen haziran ayında oy birliği ile reddettiğini aktaran Buluk, kesinleşen kararla birlikte aksiler hiperhidroz hastalığının tedavisinde etkili olan botoksun, SGK'nın ödeme listesine alınacağını söyledi.

Danıştay 11. Daire'nin söz konusu tedavi yöntemine ilişkin aldığı kararda; "aşırı terleme hastalığının tedavi yöntemleri arasında botoks uygulaması yer almasına rağmen bu hastalığın tebliğde öngörülen olgular arasında sayılmadığı, davacının durumunun tebliğde öngörülen bütün koşulları taşıdığı ayrıca SGK'nın ilgili dairesinin tebliği kapsamına alınan hastalıklar belirlenirken, uzman kişilerin görüşleri alınarak hangi olgunun kapsama alınıp alınmayacağı hususunda araştırma yapıldığı ancak aşırı terleme durumuyla ilgili değerlendirme yapılmadığının anlaşıldığı" ifadeleri yer aldı.

Finans365.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum