Tapu Değerini Devlet Belirleyecek

Tapu değerini çıkan kararname ile artık devlet belirleyecek.

Tapu Değerini Devlet Belirleyecek

Tapu değerini çıkan kararname ile artık devlet belirleyecek.

Tapu Değerini Devlet Belirleyecek
26 Şubat 2019 - 10:39

İki ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi resmi gazetedeyayınlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşınmazların toplu değerlemeyöntemlerine ilişkin bilgi merkezi kuracak.

 Bazı ülkelerdeaçılacak olan tapu kadastro temsilcilikleri sayesinde yurt dışında yaşayanvatandaşlar ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunantaşınmazlarına ilişkin Tapu ve Kadastro işlemleri buradan sağlayabilecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile 29 30 numaralıCumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve birçok kararnamede değişiklik yapıldı.Buna göre artık tapu değerini devlet belirleyecek yurtdışında yaşayanlar isebelirlenen ülkelerdeki konsolosluklara giderek başvurularını gerçekleştirebilecekler.Değer belirleme durumları ise henüz ne kadar sürecek açıklanmadı tapu veKadastro Genel Müdürlüğü bilgi merkezi kuracak ve diğer haritaları üretecek buülkelerde açılacak. Tapu ve Kadastro temsilcilikleri sayesinde yurtdışındakivatandaşlarla istedikleri zaman buraları ziyaret edebilecekler.

Yabancı vatandaşlar da Türkiye'de bulunan taşınmazlarınailişkin kadastro işlemlerini bulundukları ülkelerde sağlayabilecekler. Kadastroişlemleri açılan tapu kadastro bölgelerinde sağlanabilecek tapunun değeriniartık devletin belirleyeceği sistem üzerine çalışmalar devam ediyor kısa süreiçerisinde tapu kadastro genel Müdürlüğü'nden bu konuyla alakalı açıklamayapılması bekleniyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum