beyannamelerin verilme süreleri etiketi için sonuçlar